Anders kontrollerar att sanningen är nära

Steg 2, färgkorrigering

Efter reprofotografering skickas bilderna till Printeliten vid Hamnplan där de tas om hand av Anders Lagsten för färgkorrigering.

– Jag skriver ut varje bild och jämför utskriften med originalet. Det jag kontrollerar är om färger och nyanser är rätt, om färgmättnaden överensstämmer och om kontrasterna ser ut som på originalet. Målet är att komma så nära sanningen som möjligt innan bilderna trycks. Det kräver erfarenhet och kunskap, och är en utmaning som jag ser fram emot varje år, säger han.

Printeliten, liksom de flesta andra underleverantörerna till Rådhuskalendern, har varit med i nästan alla år.

– Ingen av våra leverantörer lämnar något åt slumpen, säger Ove Lundkvist. De vet vad som krävs och är beredda att lägga ner det lilla extra för att slutresultatet ska bli bra.

Läs även – Steg 1
Läs även – Steg 3
Läs även – Steg 4

2016-11-30T12:45:22+00:00