Lucka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Anton Hjärtmyr

LUCKA #1

Anton Hjärtmyr

Född 1975 i Örebro. Bor och arbetar i Stock­holm.
Anton arbetar främst med måleri och teckning. Hans arbetsprocess är oftast snabb och spontan och inspireras bland annat av serie- och graffitikultur. Han är intresserad av att skapa absurda situationer som ofta är komiska och lekfulla.
Just nu är Anton mest känd för Örebroarna för de gigantiska popcorn som står i Slottsparken just nu och även var en stor attraktion under OpenArt 2015.

Branka Grizelj

LUCKA #2

Branka Grizelj

Född 1960 i Imotski, Kroatien. Bor och arbetar i Örebro.
Branka har en 6-årig utbildning vid Konstakademin, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (examen 1982, magister examen 1986). Hon har haft ett stort antal separata och gemensamma utställningar. Hon ställer ut internationellt sedan 1979. Hon fick 1:a priset för grafik på den 13:e Internationella Porträtt Biennalen, Tuzla, Bosnien och Hercegovina, 2008. Grafiken är ”den stora kärleken” i hennes skapande. Genom tillsynes lågmälda grafiska blad vill hon förmedla sina funderingar om människan och hennes möjlighet att agera utifrån sin fria vilja.

Pär Strömberg

LUCKA #3

Pär Strömberg

Född 1972 i Örebro. Bor och arbetar i Stockholm.
Han har fyra gånger nominerats till Hollands Kungliga måleri pris, The Royal Dutch Painting Prize (2004-2007) och är vinnare av måleripriset Wim Izaks Painting Prize år 2002. Pär Strömberg har studerat konst vid Kävesta folkhögskola (1993-1994) och Örebro konstskola (1994-1996) innan han flyttade till Amsterdam och gjorde sin högskoleutbildning vid Rietveld Akademie i Amsterdam. Pär Strömberg har även tillbringat en tid som gästkonstnär i Los Angeles vid Raid Projects (2004). Han är även högskoleutbildad vid Kungliga Konsthögskolan (2011-2013). Han är gästlärare i måleri på Örebro Konstskola.

Han finns representerad på flera museer och i offentliga miljöer bland annat Museum Het Domein, Sittard, Örebro länsmuseum, Nederlandsche Bank, Amsterdam, Örebro kommun. Hans målningar visar tysta landskap. Hans målningar avser den täta svenska naturen, vackra men övergivna, kuslig men förförisk. Precis som i naturen är ljuset och mörkret viktiga inslag i målningarna. I detta målar han snö, is, skogar och berg- som han kallar dem – mindscapes, rik på färger under deras djupa nyanser av svart, vitt och grått.

Josie Ahlström

LUCKA #4

Josie Ahlström

Född 1968 i Örebro. Bor och arbetar i Örebro.
Josie problematiserar natur- och landskapsbilden, dess historia och fortsättning. Det sker mot fonden av en tv-värld där naturen endimensionaliseras genom koncentration och suggestiva berättartekniska förvrängningar. Vad är natur? Vilka är vi och hur förmedlar man närvaro, förlust och åtskillnad ur ett mänskligt perspektiv? Frågeställningarna bubblar upp ur hennes bilder. Men här skymtar även de stora men sönderrostade berättelserna om Naturen och hur de kan sammanfogas till nya mer perspektivrika och kanske intimare men sammansatta berättelser – inte minst utifrån ett personligt perspektiv.

Petter Nilsson

LUCKA #5

Petter Nilsson

Född 1985 i Örebro. Bor och arbetar i Örebro.
Petter studerade på Örebro konstskola och utsågs till att få ställa ut som årets debutant på Konstfrämjandet Bergslagen 2008. Han har en rad utställningar på gallerier och konsthallar på meritlistan. I Örebro har han medverkat i både Open Art och Rådhusets julkalender. Han har blivit uppmärksammad i DN Kultur för sin medverkan på konstmässan Supermarket Art Fair på Kulturhuset i Stockholm. Petter har i egenskap av sina rötter som graffitimålare kunnat använda utanförskap och alienation som en motivation och motor, vilket har varit möjligt tack vare gemenskapen i utanförskapet.

Emil Öhlund

LUCKA #6

Emil Öhlund

Född 1985 i Valdemarsvik. Bor och arbetar i Örebro.
Petter har studerat på Örebro konstskola och har en lång rad med utställningar bakom sig, och framför sig. Han säger så här om sig själv. ”Det är alla mina minnen av former och intryck från barndomen speciellt, som på något vis blandas ihop i min hjärna, för att sen förvandlas till det mina verk är. När jag var liten så kändes alla figurer från serier, leksaker, allt jag ritade, levande. Med mina verk och figurerna som finns i dem vill jag återge samma känsla igen, inte bara för mig, även för andra. Känslan av att det är levande, en sorts kommunikation med omvärlden. Genom kompositionen starka och glada färger vill jag väcka känslor för betraktaren, och kasta denne in i en trygg och enklare värld, som för mig är en viktig värld.”

Christina Råhlén

LUCKA #7

Christina Råhlén

Född 1949 i Örebro. Bor och arbetar i Örebro/Glanshammar.
Hon är med i Örebro läns grafikgrupp och Konstnärernas kollektivverkstad. Med bilder har hon arbetat i hela sitt liv. Hon gillar att experimentera med olika tekniker. Just för att finna nya former av uttryck.

Lotta Schortz

LUCKA #8

Lotta Schortz

Lotta jobbar med bild och barn på en Reggio Emilia-förskola. Sitt grafiska skapande bedriver hon i grafikgruppens verkstad där utrustning finns för att använda en mängd olika grafiska tekniker. I verkstaden bedrivs också en hel del kursverksamhet. Lotta har medverkat i Rådhusets julkalender två gånger tidigare, 2007 och 2009.

Mia Fagergren

LUCKA #9

Mia Fagergren

Född 1960, bor och arbetar i Örebro.
Mia har ställt ut på ett flertal platser i landet och är ett välkänt namn för hemmapubliken. Konsekvent har hon arbetat sig fram till att bli en av länets mest intressanta målare. Hon beskrivs som kompromisslös, en som tar sina egna vägar och ständigt uppfinner det egna bildspråket. Målningarnas upplösta bildrum innehåller objekt och figurer likt nycklar till att avkoda berättelser och minnen. Igenkännbara ting som lampa, docka, hus, sked bildar tillsammans med odefinierbara och drömlika bildelemet bildgåtor. Det är en process som kräver tid och att man rattar in på rätt ”våglängd”.

Staffan Ernestam

LUCKA #10

Staffan Ernestam

Född 1963 i Jönköping. Bor och arbetar i Örebro.
De flesta känner till Staffan Ernestam som frontmannen och sångaren i Jeremias session band och medlem i Sven-Ingvars.Men att han också är bildkonstnär är kanske inte lika många som vet. Staffan var den sista som ställde ut i det legendariska och framgångsrika Galleri Z i Odensbacken i slutet på 2010. Staffans tavlor föll verkligen konstköparna i smaken.

Ernestams konst är abstrakt, färgstark, uttrycksfull och expressivt som låter sig inspireras av energin i rockmusiken.

Aldexander Creutz

LUCKA #11

Alexander Creutz

Född 1981, bor och arbetar i Örebro.
Alexander tog kandidatexamen i frikonst på Umeå Konsthögskola våren 2016 innan det gick han på Örebro konstskola.Han har kunnat ses på ett flertal utställningar runtom i Sverige de senaste åren, Bland annat var han med på Liljevalchs två år i rad. Alexander jobbar främst i vad han själv kallar realistiskt koncept måleri. Han jobbar heltid med sin konst och lever under devisen “trägen vinner”. Alexander är bara i början av sin konstnärliga karriär så vi förväntar oss spännande saker av honom i framtiden.

Tomas Lidén

LUCKA #12

Tomas Lidén

Född 1953 i Örebro. Bor och arbetar i Stockholm.
Tomas är utbildad på Konstfack i Stockholm 1976-80, och är verksam konstnär sedan början av 80-talet. Tomas Lidén målade tidigare abstrakt i blandteknik (olja, akryl, lack, kemikalier), men utvecklade under 1990-talet en mer motivinriktad stil med diffusa landskap och ödsliga platser. Dessa framställdes med en lager på lager teknik som fick verken att se eroderade ut. Idag förfinar han tekniken fotokemisk konst som är målning med framkallningsvätskor som ”lagrat” olika länge. En teknik som kan te sig slumpmässig och kräver många försök innan man kan ha kontroll på resultatet. Tomas Lidén finns tillsammans med Walldagruppen, som han tillhörde på 80-talet, representerade i Moderna Museets samlingar.

Ulf Lernhammar

LUCKA #13

Ulf Lernhammar

Född 1958 i Örebro. Bor och arbetar i Örebro.
Ulf starka kännetecken är rutor och ränder i klatschigt starka färger. Men också organiskt framväxande snirklande linjenät i svartvitt. Ulf har under åren hållit sitt måleri och sina teckningar åtskilda.  Färgerna i de stora målningarna flimrar som i ett försök att skapa en ny färglära. Temperatur och form, intensitet och tonstyrka varieras i målning efter målning. Ögat och hjärnan söker mening och visuell information men det sammanhang som skapas förblir abstrakt i konkretismens anda. Sällan infinner sig associationer till naturupplevelser, möjligen till ljus och ljud.
Högt tempo, upprepningar och omtag, variation som blir modulationer dominerar. Ränderna tillåts rinna men rutorna tråcklar sig regelbundet och disciplinerade fram över dukarna. De vandrar även vidare till stolar och en matta – barndomsminnen ger stöd i att ta steget över till ren design.
Det färgglada rutmönstret gjorde Ulf Lernhammar en gång för alla känd för örebroarna när han härom året färgsatte den offentliga toaletten på stadens centrala torg.

Magdalena Eriksson

LUCKA #14

Magdalena Eriksson

Född 1963 i Västerås. Bor och arbetar i Vintrosa.
Det mänskliga intresserar henne. Vad håller vi på med, vad händer egentligen? Magdalena vill synliggöra de underliggande processer som styr våra liv. Hon gör om situationer, möten med människor och sig själv till en slags moderna sagor. I de djur och blommor som ofta förekommer i hennes bildvärld berättar hon om livserfarenheter.

Hon jobbar ofta länge med en målning, flera år, man kan se spår från många sökningar som årsringar. Hennes konstnärskap går ut på att skapa mening och undersöka. Plocka sönder och sätta ihop. Hennes verktyg är måleri, teckning och texter. Hon använder den teknik som lämpar sig för ändamålet.

Kicki Hendal

LUCKA #15

Kicki Hendal

Född 1959, bor och arbetar i Örebro.
Kicki har medverkat i Rådhusets Julkalender tidigare vid tre tillfällen. Hennes lust att utforska nya tekniker har lett henne in i nya konstärliga områden. Men måleri och illustrationer är en stor del av konstnärskapet. Förutom sitt egna konstnärskap jobbar hon på Öbo som Stadsdelsutvecklare/konstansvarig och driver olika konstprojekt.

Ingela Agger

LUCKA #16

Ingela Agger

Född 1950, bor och arbetar i Östansjö.
Ingela har varit verksam som konstnär sedan början av 80-talet. De första 14 åren skapade hon övervägande textila bilder och tecknade förstås. Idag har målningen tagit över och de textila ligger helt vilande. Tecknandet är som alltid en viktig del i hennes vardag och arbete som konstnär. Människan är hennes landskap. Den visar ljus och mörker, rörelse och vila, den visar närhet och distans… Människan kan vara den vackraste av poesi. Fågeln finns också ofta med, som ett ljus, en vacker form och för att vi behöver fågelsång. Vid varje ny bild så är det samma utmaning.

Olle Medin

LUCKA #17

Olle Medin

Född 1938, bor och arbetar i Kumla.
En olycka i hans barndom gjorde att han under några år inte kunde ägna sig åt några fysiska aktiviteter. Papper, pennor och kritor blev ett sätt för honom att upptäcka och skapa, vilket följt Olle genom åren. I början av 1980-talet tog måleriet och det skulpturala skapandet över helt. Efter studier på Örebro konstskola och Gerlesborgs konstskola på västkusten fick Olle framgångar med representation på bland annat Liljevalchs vårsalong fyra gånger under 90-talet. Det Olle eftersträvar i måleriet är att översätta ett intryck, en upplevelse, visuellt eller inifrån kommande, till färg och form reducerat och förenklat, i hopp om att betraktaren kan finna något han/hon kan känna igen.

Åsa Södergren

LUCKA #18

Åsa Södergren

Född 1964 i Stockholm. Bor och arbetar i Örebro.
Åsa jobbar främst med teknikerna måleri och collage. Hennes bilder visar oss gränslandet mellan vårt yttre och vårt inre. Efter ett ögonblick av förtrollning blir vi stående och ser något förunderligt, igenkännande och vackert! Hon har gjort många utställningar genom åren och finns representerad i flera kommuner och landsting. Medlem i Konstnärernas Kollektivverkstad Örebro samt Örebro Läns Grafikgrupp.

Mirjam Lidén

LUCKA #19

Mirjam Lidén

Född 1957, bor och arbetar i Örebro.
Mirjam är en av veteranerna i Rådhusets Julkalender och är tillika syster till Tomas Lidén som även han är flerfaldig i kalendern. Mirjam jobbar främst med grafik, teckning, målning, textil och illustrationer, men även offentliga utsmyckningar.

James Bates

LUCKA #20

James Bates

Född 1958 i Staffordshire, England. Bor och jobbar i Örebro.
Bara 13 år gammal stegade han iväg till kvällslektioner på konstskolan i Staffordshire för att senare via konststudier i Liverpool och London hamna på Konsthögskolan i Stockholm. Och på den vägen är det, även om det de senaste dryga 20 åren har varit just Örebro som varit basen. De första 30 åren var det som skulptör han var verksam, för att senare måla, dock inte i huvudsak med pensel utan bland annat med palettkniv.

Trots att målningarna vid ett första, snabbt, ögonkast i allra högsta grad är abstrakta så finner man helt klart naturen i dem vid närmare granskning: en sjö, en träddunge, blommor och mycket annat.

Ulrika Linder

LUCKA #21

Ulrika Linder

Född 1984 i Uppsala. Bor och arbetar i Örebro.
Under de senaste åren har Ulrikas huvudfokus legat på teckningar i storformat, oftast i kol och torrpastell, men också på satirbilder och illustrationer. Hon arbetar med ämnen som genus, vardag, aktuell politik och svensk folkkultur i sina bilder. I mars 2014 blev hon mamma för första gången, vilket ändrade hennes arbetssätt och arbeten en hel del. I sina senaste teckningar har hon rört sig en bit bort från folklorismen och försökt att hitta andra, mer dagsaktuella politiska motiv.

Ann Björk

LUCKA #22

Ann Björk

Född 1955, bor och arbetar i Lindesberg.
Hon målar akvarell, oftast hus men även landskapsbilder. Färgskalan är mättad, husen står ibland ensamma i ett antytt landskap, ibland tillsammans med ett träd. Det är som de är i något slags förhållande till varandra, hjälper varann att uttrycka sina gestalter. Bilderna bär var och en på sin berättelse, (men det rör sig inte om något förmänskligande!). Det är som att huset, träden, landskapet plötsligt dyker upp i synfältet, ja som att vi hastigt stannat till på vår färd för att där finns något att se, för att något har hänt. Ann Björk skildrar just det ögonblick när vi får syn på något i huset, trakten är då rena i existens och form, har ännu inte hunnit stelna till vad vi redan tycker oss veta”.

Anna Ström

LUCKA #23

Anna Ström

Född 1976, bor och arbetar i Örebro.
För Anna handlar konst om kommunikation. Det handlar om att berätta. Alla upplever vi världen på vårat eget vis. Detta unika perspektiv på tillvaron förmedlas i det konstnärliga uttrycket om det så handlar om bild, musik, poesi osv. När något är tillräckligt personligt blir det samtidigt universellt.… vilket gör att så många människor kan glädjas åt någon annans verk.

Aguirre & Jonnson

LUCKA #24

Aguirre & Jonnson

I sitt samarbete under nästan två decennier har Aguirre och Jonnson utvecklat flertalet olika projekt. Varje projekt är utformat som ett öppet system där små grupper av verk, en serie och enskilda delar har en annan vikt inom valet av material och tankar som i slutändan producerar sin egen dynamik. Andra metoder kan initieras och ta fart och skapa fler idéer, liksom gräshoppor som är mer ett mentalt tillstånd då ett projekt som smittar av sig i olika spin-off effekter. Mångfalden av former, material och innehåll har visat sig vara både lekfulla som kryptiska reaktioner på vardagliga realiteter, som dominerar vår mänskliga uppfattning och fungerar i spänningsfältet mellan natur och teknik. Ett lika centralt tillstånd för båda polerna är begreppet energi, närvarande som en förutsättning och villkor för levande varelser.