Konstnärer

Har du frågor gällande arrangemanget?
Kontakta arrangören SOULNPP via e-post ove.lundqvist@soulnpp.se eller telefon 070-819 81 10.

Pressfrågor

Ove Lundqvist
Telefon 070-819 81 10.
E-post: ove.lundqvist@soulnpp.se

Luckvärdar

Anders Göthlin
Telefon: 019-670 82 00 eller 070-889 05 70
E-post: info@soulnpp.se
Arrangören av Rådhusets Julkalender är » SOUL NPP