Lucka 22: Kelvin Sommer

”Oj, oj”

Om konstnären

Kelvin kom som en ”enfant terrible” från Köpenhamns exerimentella klimat till ett något lugnare sörmland på 1960-talet. Hans konst pendlar mellan djup existentiell allvarsamhet och uppsluppen humor och ingen har som han i vår region skapat så mycket debatt kring konst. Läs mer här!

Om konstverket

Vill inte analysera sin tavla.

Luckvärd

2017-12-22T17:04:39+00:00