En unik kalender i Sverige

Rådhusets julkalender är en gigantisk adventskalender som ända sedan 2007 har lockat tiotusentals besökare. Varje år skapar 24 konstnärer 24 nya konstverk som varje dag under december presenteras i Rådhusets vackra fönster ut mot Stortorget.

Efter Trettondagen när verken plockats ned från Rådhuset kan intresserade se originalkonstverken på Örebro läns museum. Utställningen pågår 12 januari – 9 februari 2017.

Syfte

Rådhusets Julkalender lyfter de deltagande konstnärerna och uppmärksammar deras verk på ett unikt sätt. Konsten blir lättillgänglig för en större publik. Tiotusentals personer ser och uppskattar Julkalendern varje år.

Arrangör

Rådhusets Julkalender är ett rikstäckande konstprojekt i samverkan mellan Örebro kommun, näringslivet och SOUL NPP. Örebro kommun är Julkalenderns huvudsponsor. Näringslivet bidrar genom att bli luckvärdar.
För originalidé och projektledning står SOUL NPP.

Bli luckvärd och var med och skapa ett av Örebros största evenemang

Det är mycket exponering som ingår i luckvärds-paketet. Komplettera med egna aktiviteter så som publicering på hemsidor, kund- och personalträffar eller nyhetsbrev, så har ni en unik marknadsföringsaktivitet under hösten och inför jul.

Bli lucksponsor