Radarparet monterar värdefull investering

Steg 6, montering i fönster

Lucka 21, 9 och 24 har anlänt på pallvagn till Stortorget. De ska sitta bredvid varandra på fasaden, och monteras därför i den ordningen.

– Det går snabbt och effektivt på det viset, säger Ado Iljazovic från BackUp, som tillsammans med kollegan Faik Selimbasic sköter uppsättningen av lådorna med konstverken.

Först ut är låda 4. Medan Ado gör sig redo i skyliften skyndar Faik in i Rådhuset till det kontorsfönster där verket ska sitta. Han öppnar fönstret och byter några ord med Ado innan han drar en elkabel från lådan genom att hål i fönsterkarmens nederdel.

Skyliften manövreras närmare och närmare fönsteröppningen. När lådan nästan är på plats släpper Ado remmen som håller lådan och skjuter den på plats. Direkt fäster Faik tre skruvar på varje sida i lådan och in i plugghål i fönsterkarmens sidor.

– Så där, nu hålls allt på plats, säger han och känner på lådan så att den sitter ordentligt.

Han sticker in kontakten i vägguttaget och frågar kollegan i skyliften:

­ – Ado, lyser det?

– Ja.

– Hej då, säger Faik och stänger fönstret inifrån.

På utsidan fortsätter Ado med att fästa en speciell överdel som tillhör varje låda. Överdelen sitter ovanför lådan och gör så att hela fönstret täcks. Det är trångt och lite svårt att komma åt med skruvdragaren, men till slut är jobbet utfört.

Åter på torget blickar Faik mot fasaden och konstaterar som så många andra:

– Den här kalendern är en bra investering för Örebro.

Det är fem dagar tills den första luckan ska öppnas. Innan dess ska vi träffa en av dem som rullar fram konstverken.

2016-12-02T08:46:27+00:00