Rådhusets julkalender med inspirerande tema

 

För tionde året i rad är det dags för Rådhusets julkalender. Och i år bjuds publiken på ett tema med en helt ny infallsvinkel. Temat är ”Inspiration” och bygger på att en konstnär låter sig inspireras av ett barns teckning. Vi har bjudit in 24 konstnärer och 24 barn som parvis är släkt eller har en nära relation.

Efter att de senaste åren ha bjudit in även rikskonstnärer och utlandsfödda konstnärer är Rådhusets julkalender tillbaka till sina rötter.
Vi har enbart valt ut konstnärer med länsanknytning, precis som när vi började för tio år sedan. Många av konstnärerna har visat upp sina verk förr i kalendern, men två är helt nya: Staffan Ernestam och Alexander Creutz.
Syftet med temat ”Inspiration” är att sprida inspiration från barn till vuxna. Barnet, som är i föreslagen ålder 7-12, får rita eller måla vad det vill och teckningen blir grunden till vad konstnären ska inspireras av.
– Med inspiration från barnets teckning gör konstnären sitt eget verk utifrån sina egna referenser och tekniker. Barnets teckning är startskottet för konstnärens kreativa process.
Visningen av konstverken på Rådhuset går till som tidigare. Verken monteras i stora ljuslådor framför 24 av Rådhusets fönster, som vart och ett blir en lucka i kalendern. Bakom varje lucka finns ett unikt konstverk som skapats av de utvalda länskonstnärerna. Luckorna öppnas vid en viss tid varje dag mellan 1 och 24 december.

2016-11-14T09:17:12+00:00