Sammanfogning först – sedan gör den gamla symaskinen sitt

Steg 4, svetsning och sömnad

Inom svetsning är det noga med måtten. Det vet Ulf, Karin och Bertram Bååth på Presenningsservice, ännu en mångårig leverantör till Rådhuskalendern. Till företagets lokaler på Osmundgatan kommer de tryckta verken för att sammanfogas. Innan det sker tillverkas plastbanden, som används för att rulla fram konstverken i luckorna på Rådhusets fasad.

– Banden svetsas ihop till en cirkel. Två band per verk, med en röd markering på varje band, upplyser Ulf. Markeringen är till för att visa hur långt banden ska dras så att verket hamnar rätt i luckan.

Den tryckta vepan från Printeliten består av två motiv; verket och siffran för det aktuella datumet.

– Vepan kapas först till rätt längd, 4, 40 meter, och svetsas sedan ihop med en HF-svets med siffran på ena sidan och verket på den andra, säger Ulf.

Nu återstår det sista momentet; att sy fast platsbanden 20 millimeter in på varje sida av vepan

– Det gör vi för hand i den här gamla symaskinen, säger Bertram och visar hur det hela går till.

Sömmarna blir givetvis spikraka. Banden hänger en bit ut från vepan för att verket smidigt och snabbt ska kunna rullas fram. Men först ska varje verk monteras in i sin ljuslåda. Det sker på en speciell plats i Rådhuset. Häng med dit!

Läs även – Steg 1
Läs även – Steg 2
Läs även – Steg 3

2016-11-30T12:42:35+00:00