Categories Blogg

EcoQube – en smart radonmätare för villaägare

EcoQube radonmätare ger snabba och noggranna resultat som levereras på bara 10 minuter. Den är WiFi-ansluten och har en användarvänlig app för både Android och iOS-enheter. Dessutom har den en kompakt, snygg och modern design.

EcoQube är en kompakt och intelligent radonmätare som är prisvärd och mer exakt än andra liknande instrument för hemmabruk. Det använder patenterad teknologi för att leverera snabba, exakta och pålitliga resultat för kontinuerlig mätning och övervakning av radon. Genom att använda EcoQube-appen kan du enkelt följa och övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö hemma.

Radon kan vara hälsofarligt och kan orsaka cancer, så det är viktigt att mäta radonhalten i inomhusmiljöer som hemmet, arbetsplatser, skolor och förskolor. Det enda sättet att få reda på radonhalten är genom att göra radonmätning. I Sverige finns ett riktvärde på 200 Bq/m³ för radonnivåer.

​​Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten anses cirka 500 fall av lungcancer varje år bero på radon. Radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning, vilket gör det angeläget att regelbundet utföra mätningar. Det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån 200 bq/m3.

Beställ EcoQube radonmätare här!

Relaterad information

Radon i våra bostäder kan komma från en eller flera av följande tre källor: från marken, från byggmaterial (blåbetong), från hushållsvattnet. Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder. Om radonmätning visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras som följs av en radonsanering.

Radon på arbetsplats – det är arbetsgivarens ansvar att mäta radon på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på radonhalterna och ta till åtgärder om det behövs för att sänka förhöjda halter. Att begränsa mängden radon på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet.